GRANAAT

Januari brengt de gloed van de granaatsteen, een edelsteen zo rijk aan geschiedenis als aan kleur. Bekend als de geboortesteen voor degenen die in de eerste maand van het jaar zijn geboren, strekt het spectrum van granaat zich ver uit voorbij het klassieke dieprood, met tinten van levendige groenen tot subtiele oranjes. Deze diversiteit maakt granaat niet alleen tot een symbool van januari, maar ook tot een getuigenis van de verscheidenheid in de natuurlijke wereld.

Garnet January'S Birthstone

De kleuren van granaat: voorbij het traditionele rood

While garnet is synonymous with a deep, glowing red reminiscent of a pomegranate seed—hence its name from the Latin ‘granatus’—it surprises many with its range of colors. From the fiery oranges of spessartite to the lush greens of tsavorite and demantoid, and even the rare color-changing varieties, garnet’s palette is a broad canvas of nature’s creativity​.

Historisch belang en moderne aantrekkingskracht

Garnet’s allure is not new; it has been treasured since the Bronze Age, gracing the necks of Egyptian pharaohs and the fingers of Roman dignitaries. Today, its appeal remains undiminished, celebrated not only as January’s birthstone but also for its enduring beauty and versatility in jewelry design. The durability of garnet, with a Mohs hardness rating that ensures resilience to daily wear, adds practicality to its many appealing qualities​

Wereldwijde schat: de bronnen van granaat

The story of garnet spans the globe, with deposits found in over 30 countries. This widespread availability has made garnet not only a gemstone of beauty but also of connection, linking cultures and histories through the shared appreciation of this natural wonder​.

Granaat omarmen: Een edelsteen voor alle seizoenen

As January’s birthstone, garnet offers a way to start the year with a symbol of health, prosperity, and a zest for life. Whether chosen for its rich history, stunning color range, or its association with January, garnet remains a gemstone that captivates and enchants.

In conclusion, garnet, with its diverse palette and rich history, stands out as January’s birthstone. It offers a perfect blend of beauty, durability, and symbolism, making it an ideal choice for those seeking a gemstone that tells a story as vivid as its colors.

Granaat faq: het mysterie van de edelsteen onthuld

What exactly is a garnet?
Garnet is a captivating silicate mineral that comes in an array of colors, not just the widely recognized deep red. The gemstone’s spectrum includes pink, orange, yellow, green, blue, purple, brown, black, and even colorless varieties, making each garnet piece unique​.

What colors can garnets be found in?
While traditionally associated with a dark red hue, garnets boast a kaleidoscope of colors including red, orange, yellow, green, purple, brown, black, pink, and colorless. This diversity is one of garnet’s most enchanting characteristics​​.

Where are garnets typically found?
Garnets grace many parts of our world, with notable sources in Brazil, Tanzania, Myanmar, India, Sri Lanka, and Russia. Each region contributes distinct varieties to the garnet family, adding to the stone’s rich tapestry of origins.

How are garnets valued?
The value of a garnet is determined by its color, cut, clarity, and carat weight, much like other gemstones. However, some garnet types, like the green tsavorite and demantoid, are rarer and thus command higher prices due to their scarcity and allure.

Do garnets hold any symbolic meaning?
Garnets have long been cherished for their symbolic significance, representing faith, friendship, loyalty, and truthfulness. Additionally, garnets are believed to inspire creativity, calm anxiety, and foster emotional well-being​.

Can garnet jewelry be worn daily?
Yes, garnet jewelry can be a part of your everyday ensemble. With a hardness rating between 6.5 and 7.5 on the Mohs scale, garnets are sufficiently durable for regular wear​​.

How should garnet jewelry be cared for?
Maintaining the sparkle of your garnet jewelry is straightforward. A gentle cleaning with warm soapy water and a soft brush will keep your garnet pieces looking their best​​.

Granaat juwelen

Op dit moment bevat onze collectie geen sieradenstukken versierd met granaat. Wij erkennen echter de aantrekkingskracht en betekenis van deze voortreffelijke edelsteen, met name voor degenen die januarimijlpalen vieren of de unieke schoonheid van granaat zoeken.

Wij zijn toegewijd aan het vervullen van uw wensen door de beste granaatstenen te sourcen en op maat gemaakte sieraden te vervaardigen die uw visie tot leven brengen. Onze toewijding aan uitmuntendheid en gepersonaliseerde service garandeert dat uw granaatsieraden even uniek en speciaal zullen zijn als de momenten die u ermee wilt herdenken.

Neem gerust contact met ons op om te bespreken hoe we een stuk kunnen creëren dat uw individuele stijl en voorkeuren perfect vastlegt.

850 8657Kopie 768X1152 1 - Orogem Jewelers

Contact Orogem Jewelers

Live chat Whatsapp +32 32323077
[email protected] Bezoek onze juwelierszaak
Volg Orogem Juweliers
Contact Orogem Jewelers - Orogem Jewelers

Contact Orogem Jewelers

Volg Orogem Juweliers