OROGEM Jewelers Engagement Rings

DIAMANTEN ZIJN UNIEK

U overweegt de aankoop van een diamant, dan is het zeer belangrijk dat u zich op voorhand voldoende informeert over de specificaties van deze bijzondere steen.

Elke diamant is een wonder van de natuur gevormd uit koolstof kristallen onder hoge druk en immense temperaturen in het diepste van de aarde.

Een diamantmijn moet honderd ton steenmassa verwerken eer ze een diamantkristal vinden van meer dan 1,00 ct.

4 C´S

We speak diamonds

Wij begrijpen onze klanten zeer goed dat de aankoop van een diamant geen eenvoudige taak is. Met veel plezier maken wij elke toekomstige klant weg wijs in de complexe wereld van de diamant.

De basis en tevens de hoofdkenmerken die de waarde van de diamant bepalen zijn de 4C’s; Carat (gewicht), Colour( kleur), Clarity( zuiverheid) en Cut(maaksel).

De klant kiest in hoofde van zijn budget wat voor hem/haar het meest aanspreekt in een diamant. Sommigen houden van grote diamanten en is de zuiverheid of kleur van minder belang, anderen gaan voor een kleinere diamant maar wel in kleur en zuiverheid perfect. Wij adviseren dat je wel altijd voor een goed maaksel moet gaan.

In deze video G.I.A. geeft u meer uitleg over het gradueren van de diamant.

KARAAT

Not Only Carats Matter

Het gewicht van een diamant wordt uitgedrukt in karaat. Eén karaat weegt 0,2 gram en is onderverdeeld in 100 punten. Het aantal karaat geeft dus aan hoe zwaar de diamant is.

Daar grote diamanten veel zeldzamer zijn, is de waarde ervan vele malen hoger dan van een kleine diamant. Twee diamanten van 0,50 ct elk kosten veel minder dan een diamant van 1,00 ct gesteld dat de overige kenmerken gelijk zijn.

Karaat in mm uitgedrukt voor briljanten:

 OROGEM Jewelers Engagement Rings

KLEUR

The less colour – the higher the value

De beste kleur is kleurloos; een perfecte diamant heeft geen kleur. ( dit wordt aangeduid door D-colour: exceptional white +) Uitzondering hierop zijn de natuurlijk gekleurde diamanten “fancy colored diamonds” genoemd .Deze zijn erg zeldzaam en daardoor zeer waardevol. De kleurintensiteit van deze diamanten bepalen vooral de waarde.

De schaal start met de letter D , kleurloos , en wordt met de letter geler tot de letter Z.

De gradatie van geel tussen twee letters is minimaal en kan enkel door professionals bij speciaal licht waargenomen worden. Toch kan deze kleine gradatie al zorgen voor een grote waarde vermindering.

 OROGEM Jewelers Engagement Rings

ZUIVERHEID

Unique Imperfections

Met zuiverheid bedoelt men de puurheid van de diamant. Diamant is een natuurlijk product. Alle natuurlijke diamanten dragen dan ook sporen van hun groeigeschiedenis. In de meeste diamanten vindt men insluitsels.

Bij het bepalen van de zuiverheid van een diamant gaat men met een loep die 10X vergroot na wat de grootte, het aantal en de plaats van deze insluitsels is.
De allerbeste-en aller zeldzaamste- zuiverheidsgraad wordt “loupe clean” of “loepzuiver” genoemd. Dit betekent dat de diamant geen insluitsels vertoont wanneer men hem onder een loep bekijkt.

 OROGEM Jewelers Engagement Rings

MAAKSEL

Perfect cut = more sparkle, brilliance and fire

Van cruciaal belang voor de schoonheid van de diamant is de manier waarop hij geslepen is.

Het “maaksel” van de diamant wordt volgens drie parameters bepaald: proporties, afwerkingsgraad en symmetrie.

Voor elke parameter gelden vier kwaliteitsnormen: Excellent/Very Good/Good/Fair/Poor

Een perfect maaksel betekent meer schittering en meer vuur.

Lees meer…

VORM

De meest perfecte vorm voor een diamant is het “briljant slijpsel” Naargelang het kristal worden er ook andere vormen geslepen, wij noemen deze fantasieslijpsel.

 OROGEM Jewelers Engagement Rings

Lees meer…